ફેકલ્ટી સભ્યો | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ફેકલ્ટી સભ્યો | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ફેકલ્ટી સભ્યો

Dr. Sudhir Kumar Sharma

ડૉ. સુધિર કુમાર શર્મા

એસોસિયેટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Dr. Om Prakash Mishra

ડો. ઓમપ્રકાશ મિશ્રા

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr.Kunal Desai

શ્રી કુણાલ દેસાઈ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr. Y.L Jethva

શ્રી વાય.એલ. જેથવા

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, Department of Adventure Sports and Youth Affiars,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Ms. Smiti Padhi

મીસ સ્મિતા પાધી

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિઝમ અને માસ મીડિયા ટેકનોલોજી,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr.Ravindar Singh

શ્રી રવિન્દ્રસિંહ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એડવાન્સ ટ્રેનિંગ અને કોચિંગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Ankur Singh Saini

અંકુર સિંઘ સૈની

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એડવાન્સ ટ્રેનિંગ અને કોચિંગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr. Ganesh Rajput

શ્રી ગણેશ રાજપૂત

Professor, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Ms. Palas kokila

શ્રી કોકિલા પાલાસ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Dr. Nishita Baxi

ડો નિશીતા બક્ષી

સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રીસ્નિસ્ટ​,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Dr.Kanubhai M. Desai

ડો. કનુભાઈ એમ. દેસાઈ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr. Nilesh Rathod

શ્રી નિલેશ રાઠોડ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Mr. Rahulsinh Barad

શ્રી રાહુલસિંહ બરદ

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ,
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

Back to Top