વિદ્યાશાખા | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
વિદ્યાશાખા | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

વિદ્યાશાખા

Note: This Content is Available in English Language Only
Gujarati Content Coming Soon!
નોંધ : આ વિષય વસ્‍તુ ફકત અંગ્રેજી ભાષામાં ઉપલબ્‍ધ છે.
વિષયવસ્‍તુ ટુંક સમયમાં આવશે.

Adventure Sports

List of Adventure Games

 • Exploring the Grand Canyon
 • Hiking
 • Tracking
 • Rope climbing
 • Base jumping
 • Canoeing
 • Cliff Jumping
 • Hangliding
 • Ice Climbing
 • Paragliding

List of Adventure clubs in India

 • The Chennai Trekking Club
 • Hyderabad Bicycling Club
 • Delhi Cycling Club
 • Hash House Harriers
 • Mumbai Hikers
 • Bisons Ride Hard
 • The Bikerni
 • Bangalore Mountaineering Club
 • Rolling Wheels Motorcycle Touring Forum
 • GHAC or Great Hyderabad Adventure Club

Indian Sports School & Universities

Sr. No. Details Document
1 Indian Sports School & Universities Indian Sports School & Universities(112 KB)

Indoor Sports

History of Indoor Sports

Games such as Chess, Snakes and Ladders, Playing Cards, Polo, the martial arts of Judo and Karate had originated in India and it was from here that these games were transmitted to foreign countries, where they were further developed.

Several games now familiar across the world owe their origins in India, particularly, the games of chess, ludo (including ladders and snake), and playing cards. The famous epic Mahabharata narrates an incidence where a game called Chaturang was played between two groups of warring cousins.

The game of cards also developed in ancient India. Abul Fazal was a scholar in the court of Mughal emperor Akbar. In his book, Ain-e-Akbari, which is a mirror of life of that time, records game of cards is of Indian origins. Martial arts by the name of Kalaripayattu were a native of Kerala, a state of India. Kalaripayattu consists of a series of intricate movements that train the body and mind.

List of Indoor Games

 • Chess
 • Pachisi (Shatranj)
 • Snake and Ladder
 • Kho Kho
 • Card games
 • Kabaddi
 • Material Arts
 • Polo

List of Indoor Stadiums

Sr. No. Name City State Est. Capacity
1 Anna Stadium Tiruchirappalli Tamil Nadu 1970 4,000
2 Babu Banarasi Das Indoor Stadium Lucknow Uttar Pradesh n/a n/a
3 Basawan Singh Indoor Stadium Hajipur Bihar n/a n/a
4 DDA Netaji Subhash Sports Complex New Delhi NCR 2000 2,000
5 Dr Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium Taleigao Goa 2014 4,000
6 Gachibowli Indoor Stadium Hyderabad Telangana 2002 4,000
7 Hawla Indoor Stadium Aizawl Mizoram 2002 3,000
8 Indira Gandhi Arena New Delhi NCR 1982 14,348
9 Indira Gandhi Sports Stadium Puducherry Puducherry 1982 14,348
10 ISKATE Gurgaon Haryana 2011 3,000
11 Jawaharlal Nehru Stadium Chennai Tamil Nadu 1993 8,000
12 Jaypee Integrated Sports Complex Greater Noida Uttar Pradesh n/a 4,000
13 Jimmy George Indoor Stadium Thiruvananthapuram Kerala 1987 2,000
14 Kanteerava Indoor Stadium Bangalore Karnataka 1995 4,000
15 KIIT Stadium Bhubaneswar Odisha 2012 4,000
16 Kotla Vijay Bhaskar Reddy Indoor Stadium Hyderabad Telangana 2003 4,000
17 Luv Kush Indoor Stadium Udaipur Rajasthan 2003 n/a
18 Maharana Pratap Khel Gaon Udaipur Rajasthan 2010 4,000
19 Netaji Indoor Stadium Kolkata West Bengal 1950 12,000
20 Pandit Deendayal Upadhyay Indoor Stadium Surat Gujarat 1998 7,000
21 Patliputra Sports Complex Patna Bihar 2000 3,500
22 Port Trust Golden Jubilee Indoor Stadium Visakhapatnam Andhra Pradesh 2005 5,000
23 Sardar Vallabhbhai Patel Indoor Stadium Mumbai Maharashtra 1950 5,000
24 Rajiv Gandhi Indoor Stadium Ernakulam Kerala 1993 10,000
25 Saroornagar Indoor Arena Hyderabad Telangana 2000 2,000
26 Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex Pune Maharashtra 1993 3,800
27 Sri Sathya Sai International Centre for Sports Puttaparthi Andhra Pradesh 2006 5,000
28 Talkatora Stadium New Delhi NCR 1978 3,035
29 Thyagaraj Sports Complex New Delhi NCR 2010 5,883
30 Triprayar Sports and Games Association Indoor Stadium Triprayar Kerala 2010 3,000
31 University Convocation Complex Srinagar Kashmir 1981 3,000
32 V.K.N. Menon Indoor Stadium Thrissur Kerala 1981 2,000
33 Yamuna Sports Complex New Delhi NCR 1999 4,297
34 YSR Indoor Stadium Yanam Puduchery 2010 2,000
35 War Heroes Stadium Sangrur Punjab 2010 1,000

Internation Sports University

National Game

Origin and Evolution of National Games

 • The origin of National Games goes way back to 1924, when India was still under British Empire rule and India was undivided i.e Pakistan was still with us. So the first National games were organized in Lahore which was in undivided Punjab at that time and was very much part of India.
 • National games were started taking inspiration from Olympics, which is mega sporting event where different nations participate to bring name and fame to their country. At that time National games were known as Indian Olympic Games and the founder of Indian Olympic Games aka National games was G.D. Sondhi, the first Secretary of the Punjab Olympic Association. Also Lt.Col H.L.O. Garrett, who was vice principal of Government College, Lahore, was the esteemed President of the founder body.
 • These two persons played a great role in bringing the dream of an Indian Olympic event from paper to the ground.

National games before 1940 or Indian Olympic Games

 • At the time when National games were started in 924 they were known as Indian Olympic Games and it was planned that it will be held every two years, i.e. it will be a biannual event.
 • So during those early days national games were held under the British empire under the name Indian Olympic Games. But this name was changed to National Games in 1940 when they were held in Bombay for that first time. Bombay of that time is currently known as Mumbai. So we can say that a lot of names have been changed since the inception of National games.
 • It continued to be held under British Empire till 1946 before Independence. So a total of 12 national games were held under British Empire.
 • After India got independence in 1947, 13th national games in 1948 were the first National Games to be held in independent India. Indeed that was a great moment.

Current Format of National Games, New Format of National Games

 • The Current Format of National Games started in 1985 when they were held in New Delhi. Before that National games were not organized on that large scale. But it was decided, that it’s high time that we should also have a National sporting event that can match magnamity of Olympics on the national scale. So the National Games were completely revamped in 1985.
 • Though the planned schedule was that the national games will be held every two years except those years when Olympic Games and Asian Games are scheduled to be held but there have been instances in past where National games could not be held due to different reasons.
 • For example, when 27th national games were held in Kerala in 1987 there was a gap of 7 years when they were again in Bombay-Pune in 1994. Then it had a smooth running of schedule of some years, but there was also a gap of 5 years between Hyderabad and Guwahati national games when national game were held in 2002 in Hyderabad and then in 2007 in Guwahati.
 • Though the 34th national games were scheduled to be held in Ranchi in 2007 but it missed the bus. But it was eventually held from 12-26 February 2011 in Jharkhand. The 35th National Games were held in Kerala in the year 2015.

National Sports

 • Aquatics
 • Archery
 • Athletics
 • Badminton
 • Basketball
 • Beach Handball
 • Beach Volleyball
 • Boxing
 • Canoeing & Kayaking
 • Cycling
 • Fencing
 • Football
 • Gymnastics
 • Handball
 • Hockey
 • Judo
 • Kabaddi
 • Kho Kho
 • Lawn Bowls
 • Netball
 • Rowing
 • Rugby
 • Shooting
 • Squash
 • Table Tennis
 • Taekwondo
 • Tennis
 • Triathlon
 • Volleyball
 • Weightlifting
 • Wrestling
 • Wushu

Olympics

About Olympics Games

According to historical records, the first ancient Olympic Games can be traced back to 776 BC. They were dedicated to the Olympian gods and were staged on the ancient plains of Olympia. They continued for nearly 12 centuries, until Emperor Theodosius decreed in 393 A.D. that all such "pagan cults" be banned.

Olympia

Olympia, the site of the ancient Olympic Games, is in the western part of the Peloponnese which, according to Greek mythology, is the island of "Pelops", the founder of the Olympic Games. Imposing temples, votive buildings, elaborate shrines and ancient sporting facilities were combined in a site of unique natural and mystical beauty. Olympia functioned as a meeting place for worship and other religious and political practices as early as the 10th century B.C. The central part of Olympia was dominated by the majestic temple of Zeus, with the temple of Hera parallel to it.

The Games and religion

The Olympic Games were closely linked to the religious festivals of the cult of Zeus, but were not an integral part of a rite. Indeed, they had a secular character and aimed to show the physical qualities and evolution of the performances accomplished by young people, as well as encouraging good relations between the cities of Greece. According to specialists, the Olympic Games owed their purity and importance to religion.

Sports Club in Gujarat

Sr. No. Details Document
1 Sports Club in Gujarat Sports Club in Gujarat(80.4 KB)

Sports Colleges

Sr. No. Name Category
1 Silver String Sports Sports Management
2 Pro Sport Education Sports Education
3 RPT (Registro Profesional De Tenis) Sports Education
4 The Sports Club Of Gujarat Ltd. Sports Club
5 Rhiti Sports Management Pvt. Ltd. Sports Management
6 Edu Sports Sports Education
7 Sports Village Sports Education
8 VMSS Sport Promotion Foundation (VSPF) Sports Management
9 Solaris Sports Club
10 Netaji Subhas National Institute of Sports Sports Education
11 Indira Gandhi Institute of Physical Education & Sports Sciences Sports Education
12 Lakshmibai National Institute of Physical Education, Sports school
13 Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) Sports school
14 Netaji Subhas National Institute of Sports, Sports school
15 Gopichand Badminton Academy (GBA) Sports school
16 Army Sports Institute (ASI) Sports school
17 National Institute of Water Sports Sports school
18 Indian Institute of Skiing and Mountaineering (IISM)  Sports school
19 Sania Mirza Tennis Academy Sports school
20 St. Johns Cricket Academy Sports school
21 Atal Bihari Vajpaee Institute of Mountaineering & Allied Sports Sports school
22 Dr DY Patil Sports Academy Sports school
23 Himalayan Mounteneering institute Sports school
24 Lakshmibai National College for Physical Education Sports school
25 Nehru Institute of Mountaineering  Sports school
26 SOL Sports  Sports school
27 Tamil Nadu Physical Education and Sports University Sports school
28 Usha School Of Athletics Sports school

Sports Councils

What does sports council do?

The Council will be an advisory body for the Ministry of Youth Affairs & Sports and will advise the Ministry on matters relating to the promotion and development of sports and games in the country including popularising sports amongst the youth as a way of life; increasing outreach of sports to rural and tribal areas, areas affected by Left Wing Extremism (LWE), North East and Jammu & Kashmir.

Sports Federation

Sport Federation
Air sports Fédération Aéronautique Internationale
American football International Federation of American Football 
Auto racing Fédération Internationale de l'Automobile 
Bandy Federation of International Bandy 
Baseball and softball World Baseball Softball Confederation 
Billiard sport[4] World Confederation of Billiard Sports 
Boules Confédération Mondiale des Sports de Boules 
Bowling World Bowling 
Bridge World Bridge Federation 
Chess Fédération Internationale des Échecs 
Cricket International Cricket Council 
Dance sport World DanceSport Federation 
Floorball International Floorball Federation 
Flying Disc World Flying Disc Federation 
Karate World Karate Federation 
Korfball International Korfball Federation 
Life saving International Life Saving Federation 
Motorcycle sport Fédération Internationale de Motocyclisme 
Mountaineering & Climbing Union Internationale des Associations d'Alpinisme 
Netball International Federation of Netball Associations 
Orienteering International Orienteering Federation 
Pelota Vasca Fédération Internationale de Pelota Vasca 
Polo Federation of International Polo 
Powerboating Union Internationale Motonautique 
Racquetball International Racquetball Federation 
Roller sports International Roller Sports Federation 
Ski Mountaineering International Ski Mountaineering Federation 
Sport climbing International Federation of Sport Climbing 
Squash World Squash Federation 
Sumo International Sumo Federation 
Surfing International Surfing Association 
Tug-of-war Tug-of-War International Federation 
Underwater sports Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques 
Water skiing International Waterski & Wakeboard Federation
Wushu International Wushu Federation 

Water Sports

List of Water Sports

 • Kite Surfing
 • Snorkelling
 • Para sailing
 • Jet Skiing
 • Cable skiing
 • Swimming
 • Scuba Diving
 • River Rafting
 • Wakeboarding
 • Banana Boat Riding

List of Water Sports Clubs in India

 • National Institute of Water Sports
 • Mantra Surf Club
 • Water stones Club
 • The Shaka Surf Club
 • Jellyfish Watersports
 • Vaayu Waterman's Village
 • Blues Adventures
 • H2O And Salt Water Grill
 • Water Sports Complex
 • Rama Verma Club
Back to Top